IL Bever'n

Anlegg

Anlegg

IL Bever’n forvalter følgende anlegg:

Beverlokalet eies av IL Bever’n og inneholder sal, kjøkken, møterom, garderober og lagerrom. Bygget er godt vedlikeholdt og i aktiv bruk til trening, møter og noe utleie. Bygget ligger på selveiet grunn på areal som i kommuneplanen er avsatt til off/privat tjenesteyting. Lokalet inkluderer en grillhytte.

Idrettsbanen fungerer som skistadion om vinteren og brukes til diverse barmarkstreningsaktiviteter. Banen har løpebane og  fotballbane av enkel standard, asfaltert basketballbane og skaterampe. Banen er i begrenset bruk utenom faste treningstider. Idrettsbanen er avsatt til idrettsformål i kommuneplanen. Arealet festes av IL Bever’n på en festekontrakt som er gyldig til 2023.

Skiskytterstadion ligger inne på idrettsbanen og har 16 skiver hvorav to elektroniske og bod for lagring av utstyr. Banen er godt vedlikeholdt og funger som et godt treningsanlegg. Det er tømmervegg og voll bak skivene som gir god sikkerhet og støydemping. Informasjon om gjeldende skytetider finnes på Skiskyting-siden vår. Skytingen foregår i hovedsak som fellestreninger. Utenom fellestreningene er det sporadisk trening. Skytebanen er etablert i samarbeid med Politiets bedriftsidrettslag, men de bruker anlegget i liten grad.

Lysløypa er ca 3 km. Traseen er relativt smal, men har en ok profil. Lysanlegget har med støtte fra bedrifter og privatpersoner, gjennomgått en oppgradering de siste årene og gir nå godt lys. Underlaget i løypa er godt i store av løype. IL Bever’n eier en egen tråkkemaskin som brukes til preparering av anlegget, med egen organisasjon av løypekjøring. Anlegget er i første rekke en treningsanlegg og brukes også en og del til turaktiviteter av lokalbefolkningen. Lysløypa er kategorisert som en nærløype og avmerket i kommuneplanen. Lysløypa går over 6 eiendommer.

IL BEVER'N
ØSTBYGRENDA 11
3614

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift